Om Bilglassgruppen AS

Bilglassgruppen AS er et privat eiet selskap som i løpet av de siste årene har blitt den ledende leverandør av bilglass i det norske markedet.

Fra våre 4 avdelinger (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim) i Norge leverer vi i dag bilglass til hele landet. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av organisasjon, mennesker, produkter og teknologi for å oppnå kvalitet og effektivitet i alle ledd.Miljø

Bilglassgruppen AS er bevisst sitt ansvar overfor våre ansatte, kunder og leverandører og samfunnet rundt oss. Vi leter stadig etter måter å forbedre våre systemer og rutiner, slik at vi kan oppnå miljøgevinster. Av tiltak gjennomført de siste årene:
• Resirkulering av glass
• Miljøvennlig emballasje
• Effektive og standardiserte pakkeløsninger som øker utnyttelsesgraden av paller og bil
• 95 % av avfallet kildesorteres, inkludert farlig avfall
• Moderne videokonferanseutstyr er installert på alle våre avdelinger, dette medfører redusert reisevirksomhet