Rapport åpenhetsloven

I Bilglassgruppen AS står vi fast ved vårt ansvar for å opprettholde de høyeste standardene for etisk og ansvarlig drift, både når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår rapport for 2023 kan lastes ned ved å trykke her.